Kasteel Delwijnen 1632, getekend door J. Stellingwerf ca 1723.

 

Welkom op onze website

Deze site is het beste te bekijken met IE5.0 of hoger in resolutie 1024x768

Laatste update: 27 oktober 2013

2005-2013 J. de Cocq van Delwijnen. Alle rechten voorbehouden

Zonder schriftelijke toestemming is het beslist niet toegestaan, dat

gegevens van onze website worden overgenomen, bewerkt, gekopieerd,

gedownload, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch of anderszins.